16.05.2017r. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

16.05.2017r. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Godność przysługuje każdemu z tytułu bycia osobą – istotą ludzką”
16 maja 2017 roku dzieci kl.,,0”- III brały udział w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. Celem dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną , jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwracanie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym p. w. św. Wawrzyńca w Rymanowie. Po mszy świętej spod kościoła wyruszył ” Marsz Godności” wokół Rynku do kina Sokół.” Marsz Godności” miał charakter demonstracyjny, celem było zaakcentowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym oraz przyczynienie się do uznawania ich za osoby nie umniejszone pod żadnym względem, zasługujące na szacunek i godne miejsce wśród innych. Druga część uroczystości odbyła się w kinie Sokół. Dobrą zabawę i miłą atmosferę w kolejnej części uroczystości zapewniły występy grupowe i solowe uczestników poszczególnych placówek stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło również niespodzianki w postaci słodkich wypieków.

2017-09-02T17:29:40+00:00