Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Rymanowie Zdroju – Desznie

 

ogłasza zapisy do przedszkola i szkoły

na rok szkolny 2017/2018

 

1 marca 2017 roku rozpoczynamy  zapisy do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 2,5-6letnich w NSP – Deszno.

Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia.

Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępnej w placówce i na stronie internetowej: www.nspdeszno.pl

Dzieci przyjmowane będą według zasad rekrutacji zawartych w Statucie Szkoły.

Jednocześnie rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej na nowy rok szkolny.

Zapisów można dokonywać osobiście, w szkole lub  telefonicznie pod numerem:  697918409

 

2017-02-20

Małgorzata Ziajka

2017-02-25T21:18:09+00:00