Dokumenty

Dokumenty 2017-02-25T21:19:04+00:00

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Rymanowie Zdroju – Desznie

 

ogłasza zapisy do przedszkola i szkoły

na rok szkolny 2017/2018

 

1 marca 2017 roku rozpoczynamy  zapisy do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 2,5-6letnich w NSP – Deszno.

Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia.

Dzieci przyjmowane będą według zasad rekrutacji zawartych w Statucie Szkoły.

Jednocześnie rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej na nowy rok szkolny.

Zapisów można dokonywać osobiście, w szkole lub  telefonicznie pod numerem:  697918409

 

2017-02-20

Małgorzata Ziajka

Plany lekcji: 

Klasa II

Klasa III

Karty zapisów:

Zapisy do przedszkola

Zapisy do kl. I