Bezpieczne Przedszkole

Bezpieczne Przedszkole 2017-01-03T20:08:06+00:00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO  „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE” w NSP DESZNIE.

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka przedszkole nasze przystąpiło do programu „Bezpieczne Przedszkole”. Projekt realizowany był od 15 .02.2014r do 30.06.2014r.w grupach przedszkolnych dla dzieci 3-6 lat.

Już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, któremogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu.

Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

Bardzo ważnym elementem codziennej edukacji dzieci jest także ruch, higiena osobista dzieci , higiena jamy ustnej oraz zdrowe nawyki żywieniowe.

 

Podczas zajęć realizowane były następujące tematy:

– Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu

– Bezpieczeństwo poza domem oraz w trakcie aktywności fizycznych

– Jak zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym

-Bezpieczeństwo w relacjach z innymi i dorosłymi. Ustalanie granic

-Mój przyjaciel w mundurze

 

-Jak udzielać pierwszą pomoc

 

 

Przedstawiamy działania, które podjęła nasza placówka realizując treści programu „Bezpieczne Przedszkole”.

 • poznanie poszczególnych pomieszczeń przedszkola oraz sposobu właściwego zachowania się w tych pomieszczeniach: sala zajęć i zabaw, szatnia, łazienka, korytarz, schody
 • wspólne z dziećmi opracowanie Kodeksów grupowych, umieszczenia ich w salach i wdrażanie do ich przestrzegania
 • poznanie praw i obowiązków dziecka
 • ustalenie zasad właściwego korzystania ze sprzętu podczas zabaw w holu przedszkolnym oraz zabaw na świeżym powietrzu (plac zabaw)
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy
 • wskazywanie miejsc bezpiecznej zabawy w miejscach zamieszkania dzieci
 • wdrażanie do korzystania z zabawek w sposób bezpieczny, zgodny z ich przeznaczeniem
 • bezwzględne przestrzeganie nakazu nie oddalania się od grupy podczas pobytu poza budynkiem przedszkola (m.in.: wycieczki, spacery)
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego i wdrażanie do ich przestrzegania
 • praktyczna nauka prawidłowego sposobu przechodzenia przez jezdnię tylko w oznaczonych miejscach
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych oraz rozumienie ich roli w ruchu drogowym i pieszym
 • bezpieczne poruszanie się w pobliżu jezdni podczas spacerów, obserwacja ruchu pieszego i kołowego
 • właściwe zachowanie się dziecka jako pasażera samochodu osobowego(tylne siedzenie, fotelik, pasy) oraz autokaru (zajmowanie miejsc oddalonych od drzwi, zakaz wstawania podczas jazdy, sygnalizowanie złego samopoczucia itp.)
 • rozróżnianie właściwego i niewłaściwego sposobu zachowania się dziecka z uwagi na bezpieczeństwo własne i innych osób
 • poznanie roli policjanta w ruchu drogowym
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w stosunku do nieznanych zwierząt(na spacerze, w lesie, na podwórku itp.)
 • nauka bezpiecznego poruszania się po drodze mokrej, z kałużami, śliskiej(zamarzniętej)
 • zachęcanie do zjadania zdrowych produktów
 • bezpieczne posługiwanie się sztućcami i naczyniami podczas posiłków
 • dokładne mycie rąk przed posiłkami
 • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych w sali oraz na powietrzu
 • ufne zwracanie się do nauczyciela ze swoimi potrzebami
 • podejmowanie prób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji
 • poznanie sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia np. spotkanie z nieznajomym, dziecko samo w domu
 • poznanie numerów alarmowych najważniejszych służb: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz numeru 112 do wszystkich w/w służb
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami podczas wycinania, rysowania, malowania
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • bezpieczne korzystanie z Internetu i zakaz kontaktu z nieznajomym w sieci
 • zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • uświadomienie znaczenia przestrzegania poznanych zasad bezpieczeństwa
 • określanie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia
 • przeprowadzenie ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem
 • udział w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
 • udział w spotkaniu z dentystą, pielęgniarką,

Poprzez udział w zajęciach dzieci dowiedziały się, czym jest bezpieczeństwo, jakie niebezpieczne przedmioty mogą znajdować się w ich własnym mieszkaniu, do których miejsc nie powinny się zbliżać i czego nie mogą robić pod nieobecność rodziców. Poznały również ważne numery telefonów alarmowych oraz jakie służby ratownicze pomagają w sytuacjach zagrożenia. W formie zabawy miały możliwość wzięcia udziału w symulacji rozmów z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

Dzieci dowiedziały się także o zasadach prawidłowego zachowania się podczas aktywności poza domem oraz w kontakcie ze zwierzętami.  Zwracano szczególną uwagę na to, że dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą  bawić się poza domem same, bez opieki osoby dorosłej, oraz zaaferowane zabawą, nigdy nie oddalały się od swojego opiekuna. Podczas wyjść na plac zabaw prowadzono pogadanki z zakresubezpieczeństwa zabawy na świeżym powietrzu, oraz prawidłowego korzystania z urządzeń tj. zjeżdżalni, huśtawek, koników.

Podczas zajęć przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego, uczyły się podstawowych znaków drogowych, zasad poruszania się pieszych i rowerzystów po ulicy oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię. Każdy przedszkolak dowiedział się jak powinien być przygotowany do jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze.

W ramach akcji nasze przedszkole odwiedzili policjanci z najbliższego Komisariatu Policji. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po drodze, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń m.in. kiedy zauważymy pożar lub gdy się zgubimy w sklepie. Ostrzegał również przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać, podawać adresu i wpuszczać do domu pod nieobecność rodziców. Policjant zwracał uwagę na bezpieczne podróżowanie w samochodzie, oraz konieczność podróżowania w fotelikach z zapiętymi pasami.

Na spotkaniu gość mówił również jak bezpiecznie postępować ze zwierzętami, jak się zachować w przypadku ataku i jak ich nie drażnić. Policjant pokazał wszystkim pozycję obronną podczas ataku psa. To tzw. pozycja „żółwia”. Bardzo ważne jest, aby podczas ataku nie uciekać i nie patrzeć psu w oczy. Ponadto policjant opowiedział dlaczego psy pracują w policji oraz czym się zajmują. Przedszkolaki w skupieniu słuchały rad i wskazówek gościa, a następnie zadawały liczne pytania. Na zakończenie wizyty chętne dzieci mogły posiedzieć w samochodzie policyjnym.

Również udaliśmy się na wycieczkę do Straży Pożarnej, gdzie mogliśmy z bliska obejrzeć wóz strażacki i sprzęt pożarniczy. Wysłuchaliśmy opowieści o akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz utrwaliliśmy numer alarmowy 998-niezbędny w sytuacjach zagrożenia. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaka oraz wejście do wozu strażackiego.

Gościliśmy w naszym przedszkolu funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy przypomnieli nam jak należy przechodzić przez ulicę. Panowie podsumowali wiadomościdotyczące : bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa zabaw na powietrzu, bezpieczeństwa zabaw zimą, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, informowanie dorosłych opiekunów o sytuacjach niepokojących dziecko i sytuacjach zagrożenia, wzywanie pomocy, numery alarmowe. Zwrócili uwagę na konieczność noszenia odblaskowych elementów na ubraniach.

W przedszkolu została zorganizowana akcja: ,,Dbam o swoje ząbki”, odwiedziła nas pani stomatologii dokonała przeglądu dentystycznego. Powiedziała jak należ dbać o zęby i pokazała jak prawidłowo je czyścić.  Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem i wszyscy dostali kolorowe naklejki. Przez cały rok w przedszkolu po posiłku myjemy zęby.

Do naszego przedszkola zaprosiliśmy także panią pielęgniarkę, która przestrzegała przed kleszczami, żmijami, osami, a także kąpielami słonecznymi mówiła jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia iżycia, pokazała jak udzielać pierwszą pomoc . Przypomniała numer alarmowy, pokazała dzieciom zawartość apteczki i zabroniła spożywać leków bez wiedzy dorosłych.

Przez cały okres trwania projektu ,,Bezpieczne Przedszkole” powstało szereg gazetek tematycznych związanych z aktualnie przeprowadzanych tematów.Dzieci rysowały wiele prac tematycznych, które były eksponowane na tablicach ściennych .Odbywały się konkursy rysunkowe, a także konkursy wiedzy o bezpieczeństwie. Przeprowadzono szereg pogadanek, ćwiczeń i warsztatów, które dotyczyły bezpiecznego zachowania się, oraz wzajemnego szacunku wśród kolegów i koleżanek.

W całym budynku przedszkola zostały sprawdzone urządzenia elektryczne oraz dokonano przeglądu technicznego całego obiektu, w tym dróg komunikacyjnych oraz placu zabaw.

Za  realizację programu „Bezpieczne przedszkole/bezpieczna szkoła” uzyskaliśmy

CERTYFIKAT  BEZPIECZNEGO  PRZEDSZKOLA/SZKOŁY