Łemkowska Chyża

Łemkowska Chyża 2017-01-03T20:04:46+00:00

Wniosek składany w:

Programie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – Równać Szanse 2008″

Tytuł projektu:

ŁEMKOWSKA CHYŻA – ocalić od zapomnienia”

Cele projektu:

Główny celem projektu była aktywizacja młodzieży  Deszna – wsi o wielusetletnej tradycji łemkowskiej, która od 1996 została administracyjnie włączona do znacznie młodszego, wyrosłego z odmiennych tradycji uzdrowiska Rymanów Zdrój – do „poszukiwania korzeni” i utrwalenia historii oraz dziedzictwa kulturowego swojej Małej Ojczyzny. Aktywność młodych mieszkańców sołectwa – uczniów okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – została ukierunkowana na: 1. Zebranie materiałów (dokumenty, zdjęcia, pamiątki, publikacje, biuletyny naukowe) i elementów wyposażenia i wystroju  oraz przygotowanie ich do ekspozycji w „Łemkowskiej chyży” – replice chaty pełniącej funkcje regionalnej izby pamięci, Przygotowanie, w oparciu o zebrany materiał oraz samodzielnie wykonane zdjęcia  ilustrujące obecne walory wsi, promocyjnego folderu, zaprezentowanego po raz pierwszy podczas uroczystych obchodów 620. rocznicy Deszna w czerwcu 2009 roku.

Okres realizacji:

5.01.2009 rok – 30.06.2009 rok