Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna 2017-01-03T20:05:37+00:00

„Moja Mała Ojczyzna”

Krótka relacja z przeprowadzonych działań projektowych

Od 02.01.2013roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju , prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową  w Rymanowie Zdroju – Desznie, realizowało nowatorski projekt  pt. ,,Moja mała Ojczyzna ”z Fundacji im. Jana Kantego  Steczkowskiego. Wartość projektu-10 000 zł. Grupę docelową projektu stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do naszych grup przedszkolnych. Podczas trwania projektu realizowane były dwa rodzaje zajęć: Zajęcia  z cyklu ,,Eko – Art” oraz zajęcia ,,Skarby naszej wsi”- prowadzone metodą projektu. Dzieci w wieku przedszkolnym (20dzieci) objęte zostały działaniami projektowymi tj: uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych zajęciach, odkrywania świata poprzez samodzielne działania. Wsparciem projektowym również zostali objęci rodzice dzieci uczestniczących w projekcie, poprzez zorganizowanie warsztatów , dni otwartych , oraz możliwości aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Podczas warsztatów rodzice aktywnie  włączyli się w działania,  wykonując  elementy dekoracyjne z posegregowanych wcześniej odpadów.  Rodzice bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry humor i świetna zabawa.

Realizowana tematyka zajęć przybliżyła uczestnikom ciekawą historię Rymanowa Zdroju, przez co wzmocniła więź emocjonalną ze swoim regionem i miejscowością w której mieszkają.

Nowatorskość zaplanowanych działań polegająca na pracy metodą projektu  przyczyniła się do zdobycia nowych doświadczeń poprzez różne formy aktywności.

Poprzez zabawę,  doświadczanie i eksperymentowanie na różnorodnych materiałach plastycznych i materiałach pochodzących z recyklingu dzieci rozwijałyswoje talenty i zainteresowania, oraz nauczyły się dbania o środowisko naturalne. Dzieci poznały swoją najbliższą okolicę, szukały i znalazły skarby swojej miejscowości, odwiedziły pracownie artystów ludowych oraz tworzyły produkty oparte na wspólnych doświadczeniach i działaniach. W ten sposób uspołeczniły się i nauczyły tolerancji i szacunku oraz przynależności do „Swojej Małej Ojczyzny”. Prowadzone działania zwiększyły zaangażowanie rodziców, a wspólne przeżywanie, współtworzenie, pokonywanie trudności wzmocniły więzi emocjonalne i nauczyły współdziałania w grupie. Ponadto działania projektowe przyczyniły się do otwarcia na nowe doświadczenia i z odwagą stawiania czoła nowym, nieznanym wyzwaniom.

Spotkania z artystami ludowymi uświadomiły ważność tradycji i zwyczajów ludowych naszego regionu w życiu codziennym, uwrażliwiły na piękno i estetykę, pozwoliły obcować ze sztuką.

Systematycznie prowadzone  wystawy prac plastycznych na  szkolnym korytarzu oraz  prezentacja prac na stronie internetowej szkoły i gminy stała się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć. Na zakończenie projektu podczas Festynu ,,Moja mała ojczyzna – Deszno 2013” cała społeczność lokalna i zaproszeni goście oglądali i podziwiali bogato przygotowaną  galerię prac dzieci mieszczącą się w NSP Deszno,  pięknie wykonany album ze zdjęciami prowadzony od pierwszych zajęć, oraz występy artystyczne dzieci. Wielkim sukcesem dla dzieci i realizatorów była możliwość zaprezentowania się uczestników na wielkiej scenie, pokonanie stresu, oraz możliwość prezentacji swojej twórczej pracy i powstałych dzieł szerszej publiczności.

 

W ramach projektu zostały zakupione różnorodne materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w zaplanowanych zajęciach. Społeczność lokalna uzyskała informacje na temat otrzymanego wsparcia przez Fundację J. K. Steczkowskiego oraz realizacji działań projektowych.

 

Realizatorzy projektu

Dyrekcja i nauczyciele