XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich

XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich odbył się  28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim. Do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii przystąpili przedstawiciele szkół  z terenu gminy  Rymanów.

Reprezentanci wyżej wymienionych szkół zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Do ortograficznych zmagań przystąpiło dwudziestu siedmiu uczestników.

Celem  konkursu było min. wyrabianie czujności ortograficznej uczniów klas młodszych, zwiększenie zainteresowania ortografią u dzieci w młodszym wieku szkolnym, a także wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica: Karina Zubekktóra otrzymała dyplom za udział oraz nagrodę książkową. Gratulacje Karinko!!! J

Gminny Konkurs Ortograficzny wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca na nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami.

2017-08-29T20:28:23+00:00