XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III

XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III

„Żadna nauka nie wzmacnia wiary w potęgę umysłu ludzkiego jak matematyka.” – Hugo Steinhaus
Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną dziedziną wiedzy, mobilizują wszystkich do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.
6 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Klimkówce odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas III z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Rymanów.
Uczestnicy mieli do rozwiązania 17 zadań. Czas przeznaczony na ich rozwiązanie wynosił 60 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogli otrzymać 55 punktów. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.
Naszą szkołę reprezentowała uczennica Karina Zubek, która z rąk zastępcy burmistrza Gminy Rymanów pana Jana Materniaka, a także Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych otrzymała dyplom za udział oraz nagrodę książkową.
Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy.

2017-08-29T20:18:36+00:00